Pilot Syntrus

Syntrus Real Estate & Finance is een pilot gestart met BlueLabel. Syntrus kiest doelbewust voor duurzame investeringen die bijdragen aan een gezonde financiële toekomst en een aantrekkelijke leefomgeving. Voor investeringen vanuit drie pensioenfondsen is nu het risico op wateroverlast meegenomen.

Het beleid dat Syntrus voert is gebaseerd op de ‘Sustainable development Goals’ van de Verenigde Naties. “Een aantrekkelijke woon- en leefomgeving betrekken wij in de beleggingen. Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaam vastgoed op de lange termijn helpt een hoger rendement voor onze klanten te realiseren en risico’s te minimaliseren.” Ook de GRESB, een benchmark voor vastgoed, speelt een belangrijke rol. Eén van de modules van GRESB gaat over ‘Climate Resilience’, ofwel veerkrachtigheid ten opzichte van klimaatverandering. Syntrus heeft dit ook als focus doelstelling voor 2019 opgenomen.

Submit a Comment

Your email address will not be published.