Deze BlueLabel eigenschappen spreken jullie aan

Het BlueLabel team is in gesprek met veel gemeenten, provincies, waterschappen en ook met private partijen zoals vastgoedbeheerders en woningbouwcorporaties.

Wat wij terughoren dat aanspreekt is:

  • BlueLabel is Nederland breed uitgevoerd. Daarmee kunnen gemeenten zichzelf vergelijken met andere gemeenten. Dat is interessant omdat je dan van elkaar kan leren en soms ook spannend want iedereen wil het graag goed doen.
  • Risico op wateroverlast is een complex concept. Met BlueLabel hebben wij die complexiteit weten te vangen in een duidelijk label. Dit label is goed in te zetten als communicatiemiddel.
  • BlueLabel is zeer bruikbaar voor beleidsmonitoring: weten+willen+werken. De ambitie kan worden vastgelegd in de collegedoelstellingen én de voortgang kan worden gemonitord.
  • Met BlueLabel kunnen gemeenten “smart” eisen stellen aan initiatiefnemers bijvoorbeeld BlueLabel A als eis voor nieuwbouw projecten.

Zie jij nog andere toepassingen voor BlueLabel? Meer weten? Neem contact met ons op.

Volg Bluelabel ook op Linkedin.

 

Submit a Comment

Your email address will not be published.