VEELGESTELDE VRAGEN: ALGEMEEN

 

Waarom is Achmea, een verzekeraar, partner van BlueLabel?

Als coöperatieve organisatie gelooft Achmea sterk in het gezamenlijk aanpakken van problemen en klimaatverandering is zo’n uitdaging. Achmea erkent de gevolgen van klimaatverandering en heeft de kosten en het ongemak van door klimaatverandering veroorzaakte schade voor onze klanten gezien. Wij zijn van mening dat het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is om te helpen om kwetsbare assets (beter) bestand te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Door slimme technologie te koppelen aan beschikbare gegevens is BlueLabel het perfecte instrument voor dit doel.

+MORE

Waarom is Royal HaskoningDHV een BlueLabel partner?

Klimaatverandering en toenemende verstedelijking betekent dat de samenleving zich moet voorbereiden op grotere risico’s en uitdagingen, onder andere veroorzaakt door extreme regenval. Bewustwording van deze risico’s is een belangrijke stap in het verbeteren van onze leefomgeving. BlueLabel biedt nauwkeurig inzicht dat dient als basis voor maatregelen die kunnen worden genomen door overheden, bedrijven en burgers. Bij Royal HaskoningDHV is onze drijfveer: “Enhancing Society Together”.

+MORE

Waarom is Nelen & Schuurmans een BlueLabel partner?

Als deskundig adviseur op het gebied van water wil Nelen & Schuurmans bijdragen aan een gezonde en duurzame leefomgeving door de best mogelijke informatie beschikbaar te stellen. Het doel van BlueLabel is om nauwkeurig inzicht te geven in het risico en de gevolgen van extreme regenval voor overheden, bedrijven en burgers – en dit past perfect bij onze missie.

+MORE

Wat is het doel van BlueLabel?

Het belangrijkste doel is om mogelijke door regenval veroorzaakte overstromingsrisico’s in en rond privé eigendommen, commerciële gebouwen en infrastructuur te identificeren. Het is de bedoeling om overheden, bedrijven en individuen in staat te stellen effectieve maatregelen te plannen en uit te voeren die bijdragen aan meer overstromingsbestendige buurten en steden. Het uiteindelijke doel is om een betere kwaliteit van leven voor iedereen te creëren.

Waarom is BlueLabel ontwikkeld?

Accurate informatie over het potentiële risico van overstromingen als gevolg van extreme weersomstandigheden is essentieel, en wij geloven in een aanpak die is gebaseerd op samenwerking en partnerschap. Door sociale problemen als klimaatverandering samen met consumenten, publieke belanghebbenden, private partijen en overheden aan te pakken, geloven we dat we veel meer kunnen bereiken.

+MORE

Wat is BlueLabel?

BlueLabel is een digitale tool voor risicoanalyse die gebieden die kwetsbaar zijn voor overstroming markeert met een nauwkeurigheid die individuele gebouwen, privé-eigendommen en straten kan lokaliseren. BlueLabel vertaalt het overstromingsgevaar in een eenvoudig te begrijpen rangschikking met behulp van een contextlabelsysteem. Dit wordt visueel weergegeven voor elk object, straat en infrastructuurobject, zodat het risico in één oogopslag zichtbaar is.

+MORE

Wat zijn de voordelen van BlueLabel?

Als een overstroming zich voordoet zijn de mogelijke gevolgen verlies van mensenlevens, schade aan onroerende goederen en schade aan kritieke infrastructuurnetwerken die mogelijk van cruciaal belang zijn bij het herstel na zo’n gebeurtenis. BlueLabel biedt inzicht in de knelpunten die worden veroorzaakt door overstromingen door overmatige regenval in een gebied. BlueLabel biedt gemeenten, bewoners, bedrijven en agentschappen inzichten die nodig zijn om maatregelen te plannen om infrastructuur, bedrijfs- en privé-eigendommen meer klimaat- en waterbestendig te maken.

+MORE

VEELGESTELDE VRAGEN: KLANTEN

Waarom is BlueLabel geschikt voor gemeenten?

De belangrijkste publieke verantwoordelijkheid voor overheden en gemeenten zou altijd de veiligheid van burgers moeten zijn. Met klimaatverandering en verstedelijking staan leiders nu voor de uitdaging van rampenbeheersing in grotere en dichtbevolkte stedelijke gebieden. In geval van overstroming zijn de mogelijke gevolgen het risico van verlies van mensenlevens en schade aan kritieke infrastructuurnetwerken (cruciaal bij het herstel na zo’n gebeurtenis) en onroerende goederen.

+MORE

Wat is de relatie tussen BlueLabel en de stresstest?

Het Nederlands Deltaprogramma voor 2018 is gepresenteerd bij de opening van het parlement in september 2017 en heeft tot doel ervoor te zorgen dat overstromingsrisicobeheer, zoetwatervoorziening en ruimtelijke ordening tegen 2050 klimaatbestendig zijn. Elke Nederlandse gemeente is daardoor wettelijk verplicht om een stresstest uitvoeren in 2019. BlueLabel levert de vereiste testresultaten (en meer) en kan daarom 1-op-1 gebruikt worden om te voldoen aan de stresstestvereisten voor gemeenten.

+MORE

Wanneer krijg ik een BlueLabel?

De beschikbaarheid van BlueLabel in uw regio is afhankelijk van uw geografische locatie, maar ook van het gebruik van BlueLabel door lokale instituten en overheden. Neem vandaag nog contact met ons op en wij zullen contact met u opnemen om de mogelijkheden en toepassingen van BlueLabel voor u te onderzoeken.

+MORE

Kan ik BlueLabel ook als bedrijf gebruiken?

Absoluut! Gelieve contact met ons op te nemen, samen kunnen we kijken hoe we dit specifiek op u kunnen afstemmen.

+MORE

Wat moet ik doen als mijn huidige Bluelabel niet klopt?

BlueLabel is afgeleid van een nauwkeurige berekening met behulp van een hypermodern hydrodynamisch model en een vooraf gedefinieerde extreme neerslaggebeurtenis in combinatie met lokale topografische gegevens. Het kan best zijn dat dit soort regengebeurtenissen zich in het recente verleden niet in de buurt van uw eigendom hebben voorgedaan en dat u daarom nog geen ongemak heeft ondervonden. Door klimaatverandering zal extreme regenval vaker optreden en daarom bereiden we ons voor op dergelijke evenementen. U kunt belangrijke gegevens,zoals de laagste drempelhoogte van uw drempel of kelderraam verstrekken om de nauwkeurigheid van uw BlueLabel te verbeteren. Momenteel gebruiken we een schatting op basis van de locatie van het maaiveld rondom uw huis. Als u denkt dat de gebruikte hoogte onjuist is, kunt u ons op de hoogte brengen van de juiste hoogte en zullen we de berekeningen dienovereenkomstig aanpassen in onze back-endmodellen die regelmatig bijgewerkt worden. Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen.

+MORE

Kan ik BlueLabel ook als particulier gebruiken?

Momenteel is BlueLabel voor u, als particulier, alleen beschikbaar via uw gemeente als deze is geabonneerd op BlueLabel. Het is onze bedoeling om BlueLabel in een later stadium ook rechtstreeks aan consumenten aan te bieden. Voor nu kunt u bijgewerkte informatie over uw perceel of buurt verstrekken. Dit stelt ons in staat om een efficiëntere en effectievere service te bieden. Neem alstublieft contact met ons op als u deze updates wilt geven.

+MORE

Heeft het BlueLabel effect op mijn verzekeringspremie?

Op dit moment gebruiken verzekeraars verschillende huisspecificaties en de locatie van uw woning om de premies te berekenen. Bijvoorbeeld het type dak en oppervlak. Wij geloven dat BlueLabel hier een belangrijk element aan toevoegt. Onze verzekeringspartner Achmea heeft echter zelf het standpunt ingenomen dat BlueLabel-inzichten zich richten op beperking en veerkracht en dat deze niet zullen worden gebruikt voor premiedifferentiatie.

Heeft het BlueLabel impact op de waarde van mijn huis?

De waarde van uw huis wordt bepaald door verschillende factoren. We verwachten niet dat BlueLabel veel invloed zal hebben op de waarde van uw eigendom. In de meeste landen is het echter al een verkoopvoorwaarde dat, als u als huiseigenaar gevoelig bent voor overstroming, u deze informatie moet vrijgeven. Als potentiële koper wilt u goed geïnformeerd zijn over het risico van overstromingen. Voorlopig is BlueLabel voornamelijk bedoeld om bewustzijn te creëren over overstromingsrisico’s voor uw huis en onroerend goed.

Is het BlueLabel verplicht?

Nee, het is niet verplicht om een BlueLabel-rapport te hebben. In Nederland moeten alle gemeenten echter wel inzicht verschaffen in de impact van extreme neerslag door voor eind 2019 een klimaatstresstest uit te voeren.

Hoe helpt BlueLabel om het risico op wateroverlast te verminderen?

Naast inzicht in het risico dat wordt veroorzaakt door extreme regenval, biedt BlueLabel ook verschillende tips hoe het risico van overstromingen verminderd kan worden en de veerkracht vergroot. Het is echter belangrijk om te beseffen dat overstromingen niet altijd te voorkomen zijn door maatregelen op het perceel zelf. Het is daarom ook belangrijk om in overleg met uw gemeente en andere belanghebbenden naar de meest effectieve maatregelen te zoeken. Neem contact met ons op voor meer informatie.

+MORE

VEELGESTELDE VRAGEN: tECHNISCH

Hoe worden de BlueMaps bepaald?

Hydrodynamische 3Di-modellen worden gebruikt om BlueMaps uit af te leiden. Deze modellen zijn gebaseerd op beschikbare hoogtegegevens van de nieuwste versie van de Current Elevation Map van Nederland en de landgebruikskaart (BGT). In andere delen van de wereld kunnen en worden LIDAR en/of andere ingangen op hoogte gebruikt. Andere belangrijke parameters zijn landgebruik, infiltratie, open waterlichamen en bestaande drainagesystemen.

Hoe is worden de BlueLabels (A t/m E) bepaald?

BlueLabel is gebaseerd op het verschil tussen de waterdiepte op het terrein en de drempelhoogte, rekening houdend met de intensiteit van de neerslagomstandigheden buiten. De drempelhoogte wordt geschat op basis van het maaiveld rondom uw huis/gebouw. Als u denkt dat de gebruikte hoogte niet correct is, kunt u ons de juiste hoogte doorgeven zodat we onze gegevens kunnen bijwerken.

+MORE

Welke buien zijn gebruikt?

De gegevens zijn berekend op basis van verschillende extreme buien, op basis van goed gedocumenteerde informatie die is ontvangen van gemeenten en/of relevante instituten waar mogelijk. Als u hier meer over wilt weten, neemt u dan contact met ons op.

+MORE

Is de riolering meegenomen?

Verschillende gemeenten hebben een model waarin riolering is opgenomen. Dit is niet het geval voor alle gemeenten en we hebben hiermee rekening gehouden bij het bepalen van de BlueMaps via weegfactoren. Het is mogelijk om het model uit te breiden met een rioolmodel daar waar dergelijke informatie beschikbaar is.

Ik heb al een wateroverlastkaart, kan ik deze gebruiken?

Ja, u kunt ook een BlueLabel afleiden van een overstromingskaart die is berekend met een ander model dan 3Di. Om dit goed te kunnen doen, hebben we wel basisinformatie nodig over hoe de overstromingskaart is afgeleid. Neem contact met ons op zodat we het kunnen aanpassen aan uw behoeften.

+MORE

CREATE YOUR
BLUELABLE
ACCOUNT

 

LOGIN TO YOUR
BLUELABLE
ACCOUNT

 

 

Over BlueLabel

BlueLabel maakt de klimaatopgave ten opzichte van hevige neerslag, overstroming, hitte en droogte inzichtelijk.

Contact

Geïnteresseerd in BlueLabel?
Neem voor meer informatie contact op met info@bluelabel.net of
vul het contactformulier in

Neem contact met ons op