Persbericht:

 

Nationale hittestresskaart toont impact warm weer op leefomgeving

“Eerste hittestresskaart die voldoet aan nieuwe gestandaardiseerde methodiek”

Zeist/Amersfoort, 26 juni 2019 – BlueLabel introduceert als eerste een hittestresskaart. De kaart toont voor elk adres in Nederland de impact op de leefomgeving bij warm weer, uitgedrukt in de gevoelstemperatuur. Zo spelen wind, straling, temperatuur, groen en schaduw een grote rol bij de berekening van de hittestress. De hittestresskaart voldoet aan de nieuwe gestandaardiseerde methodiek zoals beschreven door het RIVM. En geeft gemeenten inzicht in gezondheidsrisico’s bij aanhoudende hitte. BlueLabel is een initiatief van Achmea, Royal HaskoningDHV en Nelen en Schuurmans. Het lanceerde vorig jaar als eerste wateroverlast labels voor heel Nederland.

Hitte labels per adres vanaf 28 juni beschikbaar

BlueLabel heeft vanaf vrijdag 28 juni voor elk adres in Nederland een hitte label beschikbaar. Het hitte label van A t/m E geeft aan hoeveel hittestress er is in een straal van 10 meter rond elke woning, flat of bedrijfspand. Met het hitte label heeft elke inwoner inzicht in de hittestress in zijn eigen leefomgeving.

Deltaplan Ruimtelijke Adaptie

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat heel Nederland in 2050 water robuust en klimaatbestendig is ingericht. Het Deltaplan gebruikt hiervoor 7 ambities waarvan ‘kwetsbaarheden in beeld brengen’ er één is. Om die kwetsbaarheden in beeld te krijgen dienen alle gemeenten uiterlijk in 2019 een stresstest te hebben uitgevoerd voor de vier klimaatthema’s: wateroverlast, hitte, droogte en overstroming.

Nieuwe gestandaardiseerde methodiek voor het in beeld brengen van hitte

Voor hitte is er recent door het RIVM een gestandaardiseerde methodiek gepubliceerd. Dit is een zeer complexe methode die veel dataverwerking vraagt. BlueLabel is de eerste die deze kaart voor heel Nederland geproduceerd heeft. Vervolgens is op basisvan deze kaart een label voor elk gebouw (en adres) toegekend – gebaseerd op de gevoelstemperatuur in de directe omgeving.

BlueLabel

In 2019 worden de Nederlandse gemeenten verplicht een stresstest uit te voeren op de vier klimaatthema’s: wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Met BlueLabel kunnen gemeenten en private partijen per thema in één oogopslag zien waar maatregelen noodzakelijk zijn. Het inzicht kan direct gebruikt worden om samen met inwoners en woningbouwcoöperaties en andere stakeholders maatregelen te treffen, waardoor de leefbaarheid van openbare ruimte wordt gewaarborgd.

Klimaatverdrag

Willem van Duin, voorzitter van de Raad van Bestuur Achmea: “Wij zien bij onze klanten en voor heel Nederland de schade en overlast door klimaatverandering helaas fors toenemen. Als coöperatieve verzekeraar zet Achmea zich in voor een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. BlueLabel is een innovatieve oplossing die hier een bijdrage aan levert. Het past bovendien bij onze strategie om klanten vaker van diensten te voorzien, die aanvullend zijn aan onze verzekeringen.”

Erik Oostwegel, CEO van Royal HaskoningDHV vult aan: “Klimaatverandering en toenemende verstedelijking zorgen ervoor dat de samenleving voorbereid moet zijn op weersextremen zoals hitte en extreme neerslag. BlueLabel zorgt voor nauwkeurig inzicht in deze risico’s zodat overheden, bedrijven en particulieren gericht maatregelen kunnen nemen voor een betere leefomgeving. Dat is onze drijfveer: enhancing society together.”

Wytze Schuurmans, directeur van Nelen & Schuurmans: “Inzicht in de impact van weersextremen zoals neerslag en hitte kan door lokale omstandigheden sterk verschillen. Dat vraagt om geavanceerde modellen die grote hoeveelheden data moeten bewerken. We zijn er trots op dat we snel antwoord kunnen geven op dergelijke big data vraagstukken.”


Noot voor de redactie:

Toelichting gevoelstemperatuur buiten De temperatuur die de thermometer aangeeft zegt niet alles over de impact op de mens. De impact op de mens wordt beter weergeven door de zogenoemde gevoelstemperatuur, ook wel aangeduid met PET (Physiological Equivalent Temperature). PET en het daaraan gekoppelde comfort in de stad is van belang voor mensen die zich door de stad bewegen; mensen op weg van of naar werk, toeristen, winkelend publiek en buitenwerkers. Comfort in de stad heeft een directe link met gezondheid en arbeidsproductiviteit.

De gevoelstemperatuur is een gestandaardiseerde weergave van de mate van hittestress die een gemiddeld persoon ondervindt. En wordt beïnvloed door meerdere factoren: de luchttemperatuur, de lokale windsnelheid, de inkomende zonnestraling, de indirecte straling en de luchtvochtigheid. De gevoelstemperatuur laat zien op welke plek in de stad het op een hete zomerse dag het minst comfortabel is. De kaart helpt bij het nadenken over het verkoelend inrichten van de buitenruimte. Het hanteren van de gevoelstemperatuur als maat biedt bovendien een handelingsperspectief aan alle betrokkenen: van de ruimtelijke ordening tot de eigenaren en gebruikers van gebouwen (woonhuizen, kantoren, maar ook publieke gebouwen als scholen, musea etc.). Er is een aantal mogelijkheden om de gevoelstemperatuur te verlagen, bijvoorbeeld door het plaatsen van meer bomen of schaduwdoeken. Een andere mogelijkheid is om kleine watervlakken of gras aan te leggen. Door de verdamping wordt het dan koeler.

 

Lees ook het artikel van de NOS op: NOS – Overal een warme zomerdag, toch grote verschillen in gevoelstemperatuur

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

BlueLabel
Bertwin Tiemersma
Woordvoerder
Telefoon (06) 290 77 770
E-mail: bertwin.tiemersma@achmea.nl

Over BlueLabel

BlueLabel maakt de klimaatopgave ten opzichte van hevige neerslag, overstroming, hitte en droogte inzichtelijk.

Contact

Geïnteresseerd in BlueLabel?
Neem voor meer informatie contact op met info@145.131.8.199 of
vul het contactformulier in

Neem contact met ons op