Persbericht:

 

Gevoelstemperatuur in steden loopt op tot boven 45 graden

Hittestress vraagt om betere inrichting van steden
Utrecht, 23 juli 2019 – BlueLabel heeft de gevoelstemperatuur (hittestress) rondom elk huis in Nederland in beeld gebracht. Vooral steden zijn kwetsbaar vanwege het hitte-eiland effect. Een fenomeen waarbij de  temperatuur in stedelijk gebied gemiddeld hoger is dan in het omliggende landelijk gebied. De gevoelstemperatuur loopt in steden deze week gemakkelijk op tot boven de 45 graden. Door het opgeven van postcode en huisnummer kunnen Nederlanders via BlueLabel zien wat de gevoelstemperatuur van de eigen woning is. En als het nodig is koelere plekken op te zoeken.
Betere inrichting van steden

De toename in extreem warme dagen vraagt om aanpassingen in gedrag, maar ook om een betere inrichting van steden. Het Deltaplan Ruimtelijk Adaptatie schrijft voor dat alle Nederlandse overheden vóór 2020 de knelpunten van hitte in beeld hebben. Veel gemeentebesturen zijn bezig om het aantal ‘hotspots’ terug te brengen en meer koele plekken te creëren.

Innovatie helpt bij aanpak klimaatbestendigheid

BlueLabel, een innovatie van Achmea, Royal Haskoning DHV en Nelen & Schuurmans, maakt informatie rondom klimaatbestendigheid inzichtelijk. Naast hittestress biedt BlueLabel inzicht in het risico op wateroverlast, droogte en overstroming.

 


Toelichting gevoelstemperatuur buiten:

De temperatuur die de thermometer aangeeft zegt niet alles over de impact op de mens. De impact op de mens wordt beter weergeven door de zogenoemde gevoelstemperatuur, ook wel aangeduid met PET (Physiological Equivalent Temperature). PET en het daaraan gekoppelde comfort in de stad is van belang voor mensen die zich door de stad bewegen; mensen op weg van of naar werk, toeristen, winkelend publiek en buitenwerkers. Comfort in de stad heeft een directe link met gezondheid en arbeidsproductiviteit.

De gevoelstemperatuur is een gestandaardiseerde weergave van de mate van hittestress die een gemiddeld persoon ondervindt. En wordt beïnvloed door meerdere factoren: de luchttemperatuur, de lokale windsnelheid, de inkomende zonnestraling, de indirecte straling en de luchtvochtigheid. De gevoelstemperatuur laat zien op welke plek in de stad het op een hete zomerse dag het minst of juist het meest comfortabel is. De kaart helpt bij het nadenken over het verkoelend inrichten van de buitenruimte. Het hanteren van de gevoelstemperatuur als maat biedt bovendien een handelingsperspectief aan alle betrokkenen: van de ruimtelijke ordening tot de eigenaren en gebruikers van gebouwen (woonhuizen, kantoren, maar ook publieke gebouwen als scholen, musea etc.).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

BlueLabel
Bertwin Tiemersma
Woordvoerder
Telefoon (06) 290 77 770
E-mail: bertwin.tiemersma@achmea.nl

Over BlueLabel

BlueLabel maakt de klimaatopgave ten opzichte van hevige neerslag, overstroming, hitte en droogte inzichtelijk.

Contact

Geïnteresseerd in BlueLabel?
Neem voor meer informatie contact op met info@145.131.8.199 of
vul het contactformulier in

Neem contact met ons op