Persbericht:

 

Altera hanteert klimaatlabels voor haar woning- en winkelportefeuille

Amstelveen, 6 december 2019 – Vastgoedbelegger Altera heeft, in samenwerking met Blue Label, getoetst hoe klimaatbestendig haar woning- en winkelportefeuille is. Aanleiding vormt de toenemende risico’s op schade en overlast door extremer weer. De inzichten zijn geclusterd, vertaald naar doelstellingen en opgenomen in zowel het ESG- als portefeuilleplan van Altera. Zij werkt hiermee samen met Gemeenten en waterschappen.

“Klimaatverandering heeft een grote impact op de leefbaarheid. Overlast van overvloedige neerslag raakt wereldwijd steeds meer vastgoed en daarmee ook eigenaren en huurders. Tegelijkertijd is er sprake van perioden met hogere temperaturen en droogte, hetgeen het woon- en winkelklimaat en huurderstevredenheid negatief kan beïnvloeden. BlueLabel heeft de klimaatrisico’s van onze portefeuilles in kaart gebracht. Hiermee is onze informatiepositie verbeterd. Om klimaatadaptatie op dit onderdeel verder vorm te geven wordt de samenwerking gezocht met belangrijke stakeholders”, zegt Erwin Wessels, Chief Investment Officer van Altera.

“Voor elk gebouw is een klimaatlabel A tot en met E bepaald. Een A-label betekent dat het gebouw relatief weinig kwetsbaar is voor klimaatinvloeden en een E-label betekent dat het gebouw zeer kwetsbaar is. De labels maken het risico op wateroverlast in het pand door neerslag, hittestress in de directe omgeving van het pand, droogte in de ondergrond en het risico op overstroming als gevolg van dijkdoorbraak inzichtelijk”, zegt Mees Rijs van BlueLabel.

Over BlueLabel
Om klimaatbestendigheid concreet en meetbaar te maken zijn klimaatlabels door BlueLabel ontwikkeld. BlueLabel is een joint venture van verzekeraar Achmea, ingenieursbureau Royal HaskoningDHV en wateradviesbureau Nelen & Schuurmans. Kijk voor meer informatie op www.bluelabel.net.

Over Altera
Altera Vastgoed biedt institutionele beleggers toegang tot Core vastgoedbeleggingen in de sectoren woningen, winkels en bedrijfsruimten. De portefeuilles bestaan uit kwalitatief hoogwaardig en duurzaam vastgoed met stabiele rendementsverwachtingen. Altera heeft ruim €2,4 miljard onder beheer, maakt geen gebruik van vreemd vermogen en kent een laag kostenniveau. Meer informatie over Altera vindt u op www.alteravastgoed.nl of op LinkedIn.

Noot voor de redactie
Meer informatie vindt u op www.alteravastgoed.nl. Voor vragen en/of hoge resolutie beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:

Mathijs Eikelenboom | Altera vastgoed | 06 11 22 69 79 | mathijs.eikelenboom@alteravastgoed.nl

Bertwin Tiemersma | BlueLabel / Achmea | 06 29 07 77 70 | bertwin.tiemersma@achmea.nl

Over BlueLabel

BlueLabel maakt de klimaatopgave ten opzichte van hevige neerslag, overstroming, hitte en droogte inzichtelijk.

Contact

Geïnteresseerd in BlueLabel?
Neem voor meer informatie contact op met info@bluelabel.net of
vul het contactformulier in

Neem contact met ons op