An error occured during processing your request.
Jouw bestelling:


Ik heb een voucher code
Totaal: €

Wat is een klimaatlabel?

BlueLabel heeft voor elk gebouw in Nederland een klimaat label A t/m E bepaald. Een A-label betekent dat het gebouw niet kwetsbaar is voor klimaatinvloeden en een E-label betekent dat het gebouw zeer kwetsbaar is.

De klimaat labels zijn bepaald op basis van tal van openbare gegevens van uw woning of pand en simulatiemodellen. De labels zijn bepaald gebruik makend van de standaard voorgeschreven stresstesten van de Nederlandse overheid. Mocht u twijfelen over de juistheid van uw label dan kunt u contact opnemen met BlueLabel of navraag doen bij uw gemeente.

Wat kunt u met het label? 

U kunt voor uw eigen woning checken hoe uw woning scoort op de vier klimaatthema’s. U kunt daarna ook bepalen wat u kunt doen om een hoger label te krijgen of om beter voorbereid te zijn.  

Het Overlast regen label geeft inzicht in het risico dat er water in uw woning stroomt bij een hevige bui. Als u in een appartement of flat woont, dan gaat het om de begane grond. Als uw woning een C of lager scoort, dan adviseren we u om na te gaan of er rondom uw huis laaggelegen plekken zijn waar regenwater naar binnen kan stromen, denk daarbij aan de inrit van een garage of een kelderraam. Ook kunt u bij uw gemeente informeren naar concrete plannen om uw buurt of straat klimaatbestendig te maken. 

Het Hitte label geeft inzicht in de gemiddelde gevoelstemperatuur op een hele warme zomermiddag
(peildatum 1 juli 2015) in een straal van 10 meter rond uw woning. De gevoelstemperatuur bepaal hoe comfortabel mensen zich voelen. Het hittelabel zegt 
mogelijk iets over het comfort in uw woning, zeker als deze niet goed is geïsoleerd.  De hittestress kan worden verlaagd door meer schaduw te creëren. Zonnewering of schaduwdoeken helpen, maar bomen werken nog verkoelender. Daarnaast helpt wind om de gevoelstemperatuur te verlagen. Heeft u geen eigen tuin, informeer dan bij uw gemeente wat zij doen om uw omgeving groener en verkoelender te maken.

Het Overstroming label geeft aan hoe hoog het water in uw woning kan komen te staan bij een dijkdoorbraak. De kans op een dijkdoorbraak is weliswaar klein, maar niet nul. De waarden van uw label zijn gebaseerd op overstromingskaarten die zijn gepubliceerd in het kader van de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s. Voor meer achtergrond informatie verwijzen we u naar https://ruimtelijkeadaptatie.nl/stresstest/bijsluiter/overstroming/. Heeft u een C label of lager? Check dan eens https://www.crisis.nl/wees-voorbereid/overstroming/.

Het Droogte label geeft aan hoe diep het grondwater rond uw woning staat in de zomer. Scoort u een C of lager dan betekent dat dat het grondwater tot meer dan 2 m kan zakken, waardoor planten verdrogen. Scoort u een E dan betekent dat ook de bomen met diepere wortels watertekorten kunnen krijgen.